• Brașov, str. Sitei, nr. 64 A

Servicii

În vederea unui parteneriat cu dvs., vă aducem la cunoștință oferta noastră ca societate autorizată, privind efectuarea următoarelor servicii:

Servisare în domeniile securității și săntății muncii (SSM) și situațiilor de urgență (AI) (apărării împotriva incendiilor-PSI) care cuprinde:

 • întocmirea dosarului specific de SSM și AI cuprinzând documentele primare în domeniu;
 • elaborarea tematicii pentru instructaj introductiv general și efectuarea acestuia la cabinetul societății noastre sau la beneficiar;
 • întocmirea tematicilor pentru instructajul specific locului de muncă și cel periodic;
 • asistarea instructajului la locul de muncă și cel periodic.

 

Servicii și consultanță de specialitate în domeniul securității și santatii muncii și situațiilor de urgență-PSI care cuprinde:

 • întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor de funcționare pentru cele 2 domenii;
 • întocmirea Normativului intern pentru acordarea echipamentului de protecție (EIP);
 • analiza unor situații cu stabilirea măsurilor de prevenire;
 • cercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară;
 • organizarea și coorodnarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă
 • consultanță în domeniul securității și sănătății muncii, situațiilor de urgență-apărare împotriva incendiilor;

 

Identificarea/evaluarea nivelului de risc/securitate la locurile de muncă și stabilirea măsurilor de prevenire în vederea certificării societății conform standardelor și implementării sistemului de securitate și sănătate în muncă avându-se în vedere:

 • cerințele și condițiile de integrare în Uniunea Europeană;
 • evaluare nivelului de risc pe locuri de muncă, activități, subunități și întreaga unitate;
 • stabilirea propunerilor de măsuri rezultate din evaluarea nivelului de risc/securitate;
 • întocmirea planului de prevenire și protecție.

 

Identificarea prin proceduri standard a locurilor de muncă cu pericol deosebit, pericol iminent și a celor cu alte pericole și stabilirea măsurilor de prevenire.

Autorizarea internă conform procedurilor a personalului pentru profesii și activități: electricieni, exploatarea echipamentelor alimentate cu energie electrică, montatori de discuri (pietre) abrazive, macara comandă sol, legători de sarcină s.a.

În domeniul instalațiilor electrice, servicii privind:

 • întocmirea de documentații diverse;
 • măsurători PRAM privind prizele de pământare și continuitatea.

 

Întocmire plan de intervenții în caz de incendiu și a planurilor de evacuare pentru situații de urgență.

Tarifele se stabilesc în urma expertizării unității, prin negociere directă la sediul nostru din str. Pârâului nr.32 (centrală/tel/fax 0268.31.68.31) sau la sediul beneficiarului cu următoarele precizări:

  • contract pentru servicii pe bază de abonament tip „serviciu lunar” pentru servisare în domeniul securității și sănătății muncii și a apărării împotriva incendiilor;
  • celelalte servicii de prestări servicii și consultanță – pe bază de contract individual sau comandă.

 

I. Servicii în domeniul securității și sănătății muncii

 1. Efectuarea instructajului introductiv general la angajarea personalului.
 2. Verificarea cunostintelor la angajare, dupa efectuarea instructajului introductiv general.
 3. Asistarea efectuarii instructajului la locul de munca de catre conducatorul direct al lucratorului.
 4. Asistarea efectuarii instructajelor periodice si verificarea prin sondaj la cel putin 3 luni.
 5. Intocmirea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajul introductiv general.
 6. Asistarea privind intocmirea/completarea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajele la locul de munca.
 7. Asistarea privind intocmirea/completarea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajele periodice.
 8. Asistarea privind intocmirea programului de masuri si cheltuieli de securitate si santate a muncii.
 9. Cercetarea accidentelor de munca cu ITM potrivit Legii nr. 319/2006.
 10. Intocmire Normativ intern pentru acordarea EIP.
 11. Controlul locurilor de munca din p.d.v al securitatii si igienei in munca.
 12. Indrumarea metodologica a activitatii C.S.S.M. privind:
  – organizarea, sarcinile comitetului si membrilor;
  – desfasurarea activitatii (plan de masuri, analize si activitate).

II. Servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 1. Efectuarea instructajului introductiv general la angajarea personalului.
 2. Verificarea cunoștințelor la angajare, după efectuarea instructajului introductiv general.
 3. Asistarea efectuării instructajelor la locul de muncă.
 4. Asistarea efectuării instructajelor periodice.
 5. Întocmirea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajul introductiv general.
 6. Asistarea privind întocmirea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajele la locul de muncă.
 7. Asistarea privind întocmirea/reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajele periodice.
 8. Asistarea privind verificarea cunoștințelor după efectuarea instructajului la locul de muncă.
 9. Asistarea privind efectuarea verificării anuale a cunoștințelor.
 10. Asistarea privind întocmirea, la cerere, a tematicilor cadru pentru instructaje speciale.
 11. Organizarea apărării la locurile de muncă – plan de evacuare.

III. Alte servicii

 1. Consiliere privind modul de realizare a măsurilor dispuse de organele de control în domeniul SSM si AI.
 2. Consiliere și asistentă de specialitate privind modul de aplicare/adaptare a măsurilor preventive de SSM și AI, la specificul unității, conform reglementărilor în vigoare, cu notificare confidentială scrisă sau verbală.
 3. Informare operativă de specialitate (acte normative, materiale, etc.) în domeniul SSM și AI
 4. Organizarea, la cerere, de acțiuni de propagandă în domeniul SSM și AI
 5. Procurarea contra cost, la cerere, a materialelor de propagandă și instructaj în domeniul p.m. și p.s.i.
 6. Consiliere pentru autorizarea / reautorizarea personalului intern conform reglementărilor în vigoare.

 

MENTIONĂM CĂ, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, EFECTUAREA ACESTOR SERVICII SE POATE DESFĂȘURA NUMAI DE CĂTRE SOCIETĂȚI ABILITATE – ATESTATE, ÎN CARE SENS VĂ COMUNICĂM ABILITAREA NOASTRĂ: NR. 43PS539/ 24.10.2000, REVIZUITĂ PRIN NR. 0000895/31.10.2007 ȘI NR. 57/25.11.2011 DE MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI.