• Brașov, str. Sitei, nr. 64 A

Despre noi

 

SC PROTECT – SERVICII SRL s-a constituit în anul 1998, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J08/1428/1998, CUI RO11282977, cu activitatea principală cod CAEN 7490 – alte activități profesionale, știintifice și tehnice n.c.a., Societatea fiind abilitată de MMFPS ca serviciu extern de prevenire si protectie, in conformitate cu prevederile Legii 309/2006, legea Sanatatii si securitatii in munca.

PROTECT – SERVICII reunește specialiști in domeniul SSM (protecția muncii), SU (PSI), Medicina Muncii, Formare profesională a adulților, in special ISCIR (stivuitoristi, macaragii si stagii de instruire, etc..).

PROTECT – SERVICII poate fi partenerul dumneavoastră permanent, prin cei 18 lectori si inspectori în toate domeniile de activitate tehnice,economice, comerț, turism ,etc. , în coordonarea activităților de :

  • Formare profesională;
  • Instruire și consultanță în domeniile SSM si AI;
  • Prevenirea incidentelor periculoase, accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
  • Identificare, evaluare si controlul riscurilor la incendiu, precum și elaborarea planurilor de evacuare, urgentă, instrucțiuni proprii, etc.
  • Evaluarea nivelului de risc la locurile de muncă
  • Verificări electrosecuritate (măsurători PRAM)

Prin aceste servicii putem creea un mediu de muncă sigur si sănătos, așa cum reiese si din legislatia in vigoare  și cum prevăd si directivele U.E.

PROTECT – SERVICII este membra in A.R.S.S.M. (Asociatia Romana de Securitate si Sanatate in Munca) din Romania, institutie de utilitate publica.