• Brașov, str. Sitei, nr. 64 A

Medicina Muncii

Serviciile de medicina muncii oferite de societatea noastră sunt în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, Hotărârii 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii SSM 319/2006 precum și Hotărârii 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

1. Monitorizarea stării de sanatate a angajatilor prin:

  • examen medical la angajare;
  • examen medical de adaptare la locul de muncă;
  • controale medicale periodice;
  • controale medicale la reluarea muncii;

 

2. Stabilirea aptitudinii în muncă și eliberarea FIȘEI DE APTITUDINE;

3. Organizarea si gestionarea bazei de date a dosarelor medicale a angajatilor;

4. Vizarea fișelor de protectia muncii;

5. Luarea în evidentă și vizarea concediilor medicale.